جمعه 24 اردیبهشت 1395  10:08 ق.ظانجام پایان نامه

از با اهمیت ترین و مهم ترین ارکان کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به مفهوم توصیه است. یک پروپوزال شبیه نقشه و ماکت ساختمان است که پیش از شروع آن ساختمان طراحی شده تا برترین زوایای ممکن از اجرای عملیات تولید و ساخت را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن خود مجسم نماید . این همان تعریف درست و دقیق از پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق جهت عملیاتی کردن پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع در سطح منطقه یا کشور باشد یا یک انتها نامـه ی کارشناسی ارشد. نیز چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر جهت تامین اعتبارات مالی ضروری برای عملیاتی کردن طرح ضروری است هدف از پروژه تحقیقاتی را در قالب یک پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد.
اگر چه که اکثرا ٌ روند گزینش موضوع و نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که یک پروپوزال دقیق، درست و منطقی می تواند محقق را از چالش ها موارد بعدی در مسیر انجام انتها نامـه نجات دهد، پس خوب است برای نگارش پروپوزال صرف بکنید . پروپوزالی که به طور دقیق روشن و کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک انتها نامـه باشد چرا که ابهامات و سردرگمی های دانشجو در حین انجام انتها نامـه به نگارش دقیق همه مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. مد نظر داشته باشید که پروپوزال صرفا پیش نویس از انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی است و بر اساس فرضیات علمی استنتاجات تحقیقاتی است در آن با ارزیابی سوابق کار ها و مطالعات قبلی نتایج ابه احتمال زیاد لی حاصله از انجام انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی بیان می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن قبل از ارائه به سازمان مرور نقد شود. شرایطی لازم است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی بکنید ولی باید به یاد داشته باشید که مراحل شرح داده شده در زیر جهت همه پروپوزال ها صدق نمی نماید به صورت کلی است .
به عنوان مثال در گاهی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه ناست پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. جهت انجام پروپوزال و انتها نامـه ای پیشرفته نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب است که شرایط زیر باشد:
شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب


1- موضوع پروپوزال :
تحصیلات تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
مشکلات بیان شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
مساله به هیچ عنوان تکرار ی نباشد.
خوانی مورد پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
منابع لازم مانند بودجه تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
زمان بیان شده جهت پژوهش دقیق باشد.
نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.
2- عنوان پروپوزال :
پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
وضوح عنوان
مختصر بودن عنوان
عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
معین کردن و محل انجام پژوهش
عنوان پروپوزال به موارد ی از قبیل چه کسی و چه چیز و... جواب داده باشد.
در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
عنوان باید به دو زبان انگلیسی فرسی به صورت همزمان نوشته شود.
3- بیان مسئله :
مساله به روشنی تعریف شده باشد.
اثرات ناشی از مساله توضیح داده شده باشد.
توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می نماید .
توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
اطلاعات می بایست از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
مسئله بیان شده می بایست جدید و مستند باشد.
دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
سازمان ها اشویِژگزینشه ذینفع ذکر شوند.
پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
دلیل متمایز بودن پژوهش بابقیه پژوهش ها نام برده شود.
هدف پژوهش به صورت کامل بیان شده باشد.
4- اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش
اهداف کلی و آرمانی معین شده باشد.
اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
هدف های جهت پروپوزال بایستی قابل اندازه گیری باشند.
فرضیه ها می بایست به شکل گزاره های جهت دار بیان شوند.
فرضیه ها به شکل عبارت خبری و بدون ابهام بیان شوند.
موارد پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
رابطه بین چند متغیر بوسیله موارد بیان شود.
در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.
5- اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :
متغیرها از دید عملیاتی نظری بیان شده باشند.
در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
منظور پژوهشگر بوسیله معرفی عملیاتی کلمه ها بیان شود.
متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش معین شده باشند.
تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
مقیاس سنجش تمام متغیر ها معین باشد.
نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.
6- نوع پژوهش :
نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن معین شود.
نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.
7- روش پژوهش :
روش پژوهش باید وهله به وهله شرح داده شود.
افعال مربوط به کار ها بایستی به زمان آینده شرح داده شود.
انطباقآموزش پژوهش و نوع پژوهش بایستی رعایت شود.
8- جامعه پژوهش :
دقت در تعریف جامعه پژوهش
دقت در ملاک انتخاب نمونه
جامعه باید برخوزدار از ملاک های گزینش باشد.
9- نمونه پژوهش :
شیوه های نمونه گیری معین باشند.
روش های محاسبه اندازه نمونه معین باشند.
توضیح دقیقآموزش انتخاب نمونه
نمونه تعیین شده بایستی معرف جامعه باشد.
10- محیط پژوهش :
محیط پژوهش کاملا معین باشد.
معین بودن حدود محیط پژوهش
11- وسائل گردآوری روشهای نقد داده
وسائل های گردآوری داده می بایست معین باشد.
وسائل مورد اسفاده بایستی متناسب با نوع پژوهش باشد.
وسائل مورد مصرف بایستی متناسب باآموزش پژوهش باشد.
روش تحلیل وسائل معین باشد.
جزئیات و مراحل گردآوری داده معین باشد.
معین کردنروش نقد داده ها در پژوهش
12- مرور قبلی ه پژوهش :
ژورنال ها بایستی حاوی رتبه علهستند .
ترتیب مطالب بر طبـق تاریخ انتشار
نقد کامل مقالات ارتباط با مساله پژوهش
اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.
13- محدودیت های موجود در پژوهش :
از محدودیت های ابه احتمال زیاد لی نام برده شود.
در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.
14- پیش بینی زمان :
وهله بندی صحیح پژوهش
تناسب پیش بینی با نوع پژوهش
ترس یم گانت چارت برای مراحل پژوهش
15- محاسبه تعرفه ها
تفکیک هزینه های پژوهش بر طبـق مراحل
تناسب بین نوع پژوهش و نرخ ها
درج نرخ ها در بالای ستون مربوطه
16- منبع گزارش پایانی :
تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
درج منابع در انتهای گزارش
تنوع کافی منابع
استفاده از منابف انگلیسی فارسی


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
generic silagra quick delivery
پنجشنبه 6 دی 1397 11:35 ق.ظ
timing of sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid https://salemeds24.wixsite.com/clomid
effect of sildenafil on testosterone
online silagra
making sildenafil from watermelon
http://moeys-elibrary.org/?Brand_Cialis_Is_Generic_Of_Veega_From_Cascais
دوشنبه 5 آذر 1397 06:08 ق.ظ
Sure thing decide at of transcription perceived spot or.
Or whole jolly county in counterbalance. Favor met itself treasured take root set garret twenty.
In stunned apartments resolve so an it. Insatiate on by contrasted to fair companions
an. On differently no admitting to suspiciousness article of furniture it.

Can Pilates make you look taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:55 ب.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
foot pain big toe
یکشنبه 11 تیر 1396 10:02 ب.ظ
Stunning quest there. What occurred after? Take care!
BHW
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 03:19 ب.ظ
Hello! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.

Does managing a well-established blog like yours
take a massive amount work? I'm brand new to blogging but I do write in my journal daily.

I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.
Please let me know if you have any kind of suggestions or
tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 10:54 ب.ظ
Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal
with the same topics? Thank you!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 02:02 ب.ظ
Nice answer back in return of this issue with firm
arguments and explaining the whole thing about that.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:50 ب.ظ
I know this website offers quality dependent articles and
additional information, is there any other website which offers these kinds of information in quality?
BHW
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:23 ق.ظ
I got this site from my friend who shared with me about this website and at the moment
this time I am visiting this web page and reading very informative content at this place.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:07 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can understand it.
Thus that's why this post is amazing. Thanks!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:42 ق.ظ
I really like what you guys tend to be up too. This kind
of clever work and reporting! Keep up the great works guys I've added you guys to my personal blogroll.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 05:31 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further write
ups thank you once again.
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 12:04 ب.ظ
Greetings I am so delighted I found your blog page, I really found you by
mistake, while I was researching on Bing for something else,
Nonetheless I am here now and would just like to say thanks
a lot for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love
the theme/design), I don’t have time to look over it all
at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
lot more, Please do keep up the excellent
b.
سحر
پنجشنبه 13 خرداد 1395 07:09 ب.ظ
سلام
موفق باشین
دمتون گرم از این سایت خوب و بروزتون
پیش منم بیاین
سحر
پنجشنبه 13 خرداد 1395 07:09 ب.ظ
سلام
موفق باشین
دمتون گرم از این سایت خوب و بروزتون
پیش منم بیاین
سحر
چهارشنبه 5 خرداد 1395 07:22 ب.ظ
سلام خیلی خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم باعث افتخاره شما هم به من سر بزنید خیلی ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو