جمعه 24 اردیبهشت 1395  10:08 ق.ظانجام پایان نامه

از با اهمیت ترین و مهم ترین ارکان کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به مفهوم توصیه است. یک پروپوزال شبیه نقشه و ماکت ساختمان است که پیش از شروع آن ساختمان طراحی شده تا برترین زوایای ممکن از اجرای عملیات تولید و ساخت را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن خود مجسم نماید . این همان تعریف درست و دقیق از پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق جهت عملیاتی کردن پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع در سطح منطقه یا کشور باشد یا یک انتها نامـه ی کارشناسی ارشد. نیز چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر جهت تامین اعتبارات مالی ضروری برای عملیاتی کردن طرح ضروری است هدف از پروژه تحقیقاتی را در قالب یک پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد.
اگر چه که اکثرا ٌ روند گزینش موضوع و نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که یک پروپوزال دقیق، درست و منطقی می تواند محقق را از چالش ها موارد بعدی در مسیر انجام انتها نامـه نجات دهد، پس خوب است برای نگارش پروپوزال صرف بکنید . پروپوزالی که به طور دقیق روشن و کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک انتها نامـه باشد چرا که ابهامات و سردرگمی های دانشجو در حین انجام انتها نامـه به نگارش دقیق همه مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. مد نظر داشته باشید که پروپوزال صرفا پیش نویس از انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی است و بر اساس فرضیات علمی استنتاجات تحقیقاتی است در آن با ارزیابی سوابق کار ها و مطالعات قبلی نتایج ابه احتمال زیاد لی حاصله از انجام انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی بیان می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن قبل از ارائه به سازمان مرور نقد شود. شرایطی لازم است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی بکنید ولی باید به یاد داشته باشید که مراحل شرح داده شده در زیر جهت همه پروپوزال ها صدق نمی نماید به صورت کلی است .
به عنوان مثال در گاهی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه ناست پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. جهت انجام پروپوزال و انتها نامـه ای پیشرفته نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب است که شرایط زیر باشد:
شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب


1- موضوع پروپوزال :
تحصیلات تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
مشکلات بیان شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
مساله به هیچ عنوان تکرار ی نباشد.
خوانی مورد پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
منابع لازم مانند بودجه تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
زمان بیان شده جهت پژوهش دقیق باشد.
نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.
2- عنوان پروپوزال :
پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
وضوح عنوان
مختصر بودن عنوان
عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
معین کردن و محل انجام پژوهش
عنوان پروپوزال به موارد ی از قبیل چه کسی و چه چیز و... جواب داده باشد.
در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
عنوان باید به دو زبان انگلیسی فرسی به صورت همزمان نوشته شود.
3- بیان مسئله :
مساله به روشنی تعریف شده باشد.
اثرات ناشی از مساله توضیح داده شده باشد.
توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می نماید .
توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
اطلاعات می بایست از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
مسئله بیان شده می بایست جدید و مستند باشد.
دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
سازمان ها اشویِژگزینشه ذینفع ذکر شوند.
پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
دلیل متمایز بودن پژوهش بابقیه پژوهش ها نام برده شود.
هدف پژوهش به صورت کامل بیان شده باشد.
4- اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش
اهداف کلی و آرمانی معین شده باشد.
اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
هدف های جهت پروپوزال بایستی قابل اندازه گیری باشند.
فرضیه ها می بایست به شکل گزاره های جهت دار بیان شوند.
فرضیه ها به شکل عبارت خبری و بدون ابهام بیان شوند.
موارد پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
رابطه بین چند متغیر بوسیله موارد بیان شود.
در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.
5- اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :
متغیرها از دید عملیاتی نظری بیان شده باشند.
در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
منظور پژوهشگر بوسیله معرفی عملیاتی کلمه ها بیان شود.
متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش معین شده باشند.
تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
مقیاس سنجش تمام متغیر ها معین باشد.
نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.
6- نوع پژوهش :
نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن معین شود.
نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.
7- روش پژوهش :
روش پژوهش باید وهله به وهله شرح داده شود.
افعال مربوط به کار ها بایستی به زمان آینده شرح داده شود.
انطباقآموزش پژوهش و نوع پژوهش بایستی رعایت شود.
8- جامعه پژوهش :
دقت در تعریف جامعه پژوهش
دقت در ملاک انتخاب نمونه
جامعه باید برخوزدار از ملاک های گزینش باشد.
9- نمونه پژوهش :
شیوه های نمونه گیری معین باشند.
روش های محاسبه اندازه نمونه معین باشند.
توضیح دقیقآموزش انتخاب نمونه
نمونه تعیین شده بایستی معرف جامعه باشد.
10- محیط پژوهش :
محیط پژوهش کاملا معین باشد.
معین بودن حدود محیط پژوهش
11- وسائل گردآوری روشهای نقد داده
وسائل های گردآوری داده می بایست معین باشد.
وسائل مورد اسفاده بایستی متناسب با نوع پژوهش باشد.
وسائل مورد مصرف بایستی متناسب باآموزش پژوهش باشد.
روش تحلیل وسائل معین باشد.
جزئیات و مراحل گردآوری داده معین باشد.
معین کردنروش نقد داده ها در پژوهش
12- مرور قبلی ه پژوهش :
ژورنال ها بایستی حاوی رتبه علهستند .
ترتیب مطالب بر طبـق تاریخ انتشار
نقد کامل مقالات ارتباط با مساله پژوهش
اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.
13- محدودیت های موجود در پژوهش :
از محدودیت های ابه احتمال زیاد لی نام برده شود.
در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.
14- پیش بینی زمان :
وهله بندی صحیح پژوهش
تناسب پیش بینی با نوع پژوهش
ترس یم گانت چارت برای مراحل پژوهش
15- محاسبه تعرفه ها
تفکیک هزینه های پژوهش بر طبـق مراحل
تناسب بین نوع پژوهش و نرخ ها
درج نرخ ها در بالای ستون مربوطه
16- منبع گزارش پایانی :
تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
درج منابع در انتهای گزارش
تنوع کافی منابع
استفاده از منابف انگلیسی فارسی


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395  03:22 ب.ظگلفروشی آنلاین

چنانچه شما نشانه ها علایم بیماری ها را به موقع تشخیص دهید اکثر مشکلات حل خواهد شد.برای پیشگیری پیشدستی کردن بر موارد تهیه و تولید برنامـه مدون جهت گیاهان خود ضروری است .
خلاصه اینکه تهیه و تولید جدولی که یک سری برنامـه هایی با عملیات معین جهت معاینه کیاهان که از روی آن کارهایتان را انجام دهید.

هر ماه میزان اقل دوبار گیاهان خود را طبق دستور داده شده شستشو دهید تا فرصت بهتر ی برای رسیدگی دقیق جهت آنها فراهم گردد.
شستشوو پاک کردن را با شاخ و برگ ها شروع نمایید به ویژه شاخ برگ های تازه رسته که رنگ آنها روشنتر است یعنی همانهایی که سریع علامت های تخریب یا مریضی را ظهور می دهند.تا آنجایی که امکان دارد آنها را از نزدیک مشاهده نمایید.

معاینه را از برگ ها به ویژه برگ های جوان که رنگی روشن دارند شروع کنید در برگ های جوان علائم بیماری و ضعف سریع و روشنی آشکار می شوند مد نظر داشته باشید که نقاط قهوه ای رنگ روی برگ ها بخاطر پایین آمدن شدید سطح رطوبت ایجاد می شوند و یا کله های نازک بخاطر گرمای شدید به وجود می آیند.

به خاطر داشته باشید که پشت برگ ها را معاینه نمایید یعنی جایی که حشرات برای تجمع آنجا را رفیق دارند.و از شرایط خاک گلدان هم چشـم پوشی نکنید زیرا با این کار می توانید بی رنگ شدن خام،شوره ها جرم های نمک یا ریشه های بیرون آمده را که علامت نگهداری غلط هستند نیز آفات حشرات داخـل خاک را پیدا نمایید.

معرفت علائم گیاهان آقسمت مانی روش معالجه آنها
در شناسایی مداوای بیماری های گوناگون خانگی دقت،هوشیاری سرعت عمل از عوامل مهم تاثیر گذار می باشند .

نبایستی اجازه داد که گسترش بیماری به میزانی برسد که از کنترل خارج شود گیاهان آن را یکی بعد از دیگری به از بین بردن بکشاند.

در این سری به شرح پاره ای از بیماری ها که در بین گیاهان عمومیت دارند می پردازیم علائم هر بیماری را با ذکر علت و روش معالجه ی آن شرح خواهیم داد.

۱-آفیدز( Aphids)

این حشره ی شپش مانند ریز اندازه ای به طول ۳ میلی متر دارد،به رنگ های سبز،قرمز، صورتی،زرد،قهوه ای سیاه دیده می شود.این حشره در نوک زیر برگ های گیاه تجمع کرده و با مکیدن شیره ی گیاه بیشتر شدن آن را متوقف می سازد.در نتیجه،برگ های گیاه کمرنگ شده و به تدریج جمع شده می میرند.

آفیدزها با ترشح ماده ای براق(عسل مانند)سبب جذب انگلها ی گیاهی سیاه رنگ گشته و گیاهان حساسی چون دیفن باخیا سرخس ها انواع پیچک ها اکثرا به این آفت مبتلا می گردند.

*علاج آن در آسری مان
گیاه را با آب ولرم صابون طبیعی با پارچه ای که در این محلول قبلا خیس کرده اید شستشو دهید.با سم مالاتیون ۲ در هزار می توان نسبت به مبارزه دفع این آفت در فضای باز كار کرد منوط بر اینکه سمپاشی در دو نوبت هر نوبت به فاصله ی ۱۵ روز بار صورت گیرد.بعد از خشک شدن سم گیاه را با آب پاک بشویید.

در زمان سمپاشی با پارچه نازکی دهان بینی را بسته و یا از ماسک استفاده نمایید.
توصیه -به هیچ وجه مصرف از سم در آپارت مان به خاطر خطراتی که دارد پیشنهاد نمی شود.و در موارد ی که حشره زدگی خیلی است خوبتر است که گلدان را معدوم کرده یا کلیه شاخه های گلدان را چند سانتی متر بالاتر از خاک گلدان چیده و دور بیندازید.

چنانچه از گیاه مراقبت کامل نمایید جوانه های آن به زودی ظاهر شده وبه رشد خود ادامه می دهند. و یا بخش های حشره زدگی را قیچی کرده گیاه را با آب ولرم و کف صابون طبیعی در دو نوبت به فاصله ده تا پانزده روز شستشو دهید
این حشره بیشتر روی برگ های رنگین مثل حسن یوسف مشاهده می شود حشرات زیاد کوچکی می باشند که با مکیدن شیره ی گیاهی سبب افسردگی و بی حال شدن گیاه می گردند.
این حشرات اکثرا زیر برگ ها تخم گذاری کرده به صورت کرم های نامرعی در می آیند از شیره ی گیاه تغذیه می کنند که این عمل بیشترین آسیب رابه گیاه می رساند و در نتبجه برگ های سبز به تدریج به زردی گراییده می افتند چنانچه این حشره به موقع شناسایی کنترل نشوند مرگ کلیه گیاهان حتمی است.

*مبارزه
-مثل مورد ۱ با آن مبارزه نمایید.یا در هر لیتر آب۲ ⁄۱ قاشق چایخوری سم مورد نظر را ریخته و بعد از مخلوط نمودن در خارج از آپارت مان و در فضای باز از آن مصرف نمایید این ماده را از دسترس اطفال دور نگهداری د

۳-عنکبوت قرمز خالدار(Spotted spider Mite)

این حشره خیلی ریز و میکروسکوپی است و با وجودی که برخی از آنها سبز رنگ می باشند ولی باز به عنکبوت قرمز مشهور ند.
اولین نشانه ی این حشره زدگی پیدا شدن خالهای قهوه ای رنگ و لکه هایی روی برگ ها است این حشره اکثرا ٌ در زیر برگ ها زندگی می نماید و تارهای سفیدی تنیده که احتمال دارد تمام ی گیاهان را در بر گیرد در نتیجه گیاه بی رمق شده می میرد،گیاهانی نظیر شفلرها،آسپارگوسها،سرخسه و کاکتوسها به این آفت دچار می شوند.

*علاج آن در آقسمت مان

-در مورد حشره زدگی های شدید از سموم دیفوکل(Difocol) یا تترا دیفون (tetradifo 16) طبق دستور نوشته شده روی قوطی آن عمل نمایید.
گیاهان برگ پهن را با برس نرمی که آغشته به کف صابون طبیعی و فاقد اسانس کرده اید پولک ها را از روی برگ ها پاک کرده پس تمام ی گیاه را با آب ولرم بشویید گیاهان کوچک را در دستشویی با فشار قوی آب ولرم اسپری نمایید این کار حشرات را تار مار می نماید.در صورت نیاز مجددا همین عمل را تکرار نمایید.

۴-شپشک آرد آلود(Mealybugs)


این حشره پولک دار است مانند ذره های پنبه ای که توسط پنبه زن حلاجی شده باشد در زیر برگ ها انتهای دمبرگ و ساقه جمع می شوند.
این حشرات را پودر سفید رنگی شبیه به آرد پوشانیده است محل تجمع آنان بیشتر در درزهای نوک برگ هایی که در سایه واقع شده اند است .گونه دوم این حشره،حشره های دم کوتاهی می باشند که بعضی وقتها تا شش هزار عدد تخم می گذارند که با مکیدن شیره گیاهان،آنها را پژمرده خشک می نمایند.
گیاهانی که بیشتر مورد حملات این حشره قرار می گیرند عبارتند از حسن یوسف ها،کرتنها،دراسینا ها،سرخس ها و نخل ها هستند .

*علاج آن در آقسمت مان


-گیاهان را ب مصرف از سم مالاتیون یا اسید یا هر سمی که ویژه این آفت در بازار عرضه می گردد طبق دستور العمل داده شده روی بسته آن سمپاشی نمایید.
یا نقاط آلوده برگ های حشره را با پارچه یا اسفنج نرمی که قبلا در الکل خیس کرده اید در دو نوبت به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار پاک نمایید.


حشره های پولک دار(Scales)

این حشره فلس دار بوده و نام آن پولک دار است که به شکل لکه های بیضی شکل در زیر برگ ها در ط.ل رگبرگ های اصلی نمایان می گردد.و چون رنگی سبز گونه یا زرد گونه دارند مشاهده آنها جز در موارد حشره زدگی شدید با چشـم غیر مسلح مساله است.این حشره زدگی ساقه ی گیاه را پوسته پوسته کرده و برخی برجستگی هایی روی برگ ها ساقه ها به وجود می آورند که در نتیجه گیاه زرد رنگ شده و می میرد.گیاهانی چون آرالیاه ها،الوها،دراسینا ها،سرخس ها،فیکوس ها،و پیچک ها مورد حمله این حشره قرار می گیرند.

*گیاه مبتلا ؛
را به آرامی با آب و صابون با برس نرمی پولک ها را از روی برگ ها پاک کرده پس تمام ی گیاه را با آب ولرم بشویید.در حشره زدگی های شدید با سم رُتینون در محیط باز سمپاشی نمایید.بعد از خشک شدن سم گیاه را با آب ولرم بشویید.
از سموم پیرتروم(Pyrethrum) مالاتیون در دو نوبت با فاصله ۱۵ روز یکبار هم میتوانید استفاده نمایید.

۶-Worms

زمان ی که خاک به راحتی آب را جذب نمی نماید حضـور تعداد بسیاری از این کرم را در خاک به ما خـبر می دهد.

* برای مبارزه با آنها
از سم کرم کش استفاده نمایید ولی بهتر است گیاه را با خاک از گلدان بیرون آورده و با دست کرم ها را از خاک جدا کرده و معدوم نمایید.

۷-Leaf Miners

این آفتی است زیر و روی برگ نقب می زند و اکثرا یک خط سفید دنبال باقی می گذارد و نتیجتا این خط سفید جهت شما معین می نماید که این آفت در کجای گلدان زندگی می نماید

*راهنمای معالجه
اگر تعداد آن کم باشد کافی است که به آرامی آنان را یکی یکی بین انگشتان شصت و سبابه فشار داده و از بین ببرید و یا با سنجاق ته گرد بدن آنان را سوراخ نمایید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

راهنمای کامل فارسی میکس و مستر یک آهنگ با استفاده از وی اس تی vst پلاگینها

دانلود vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دانلود کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که خیلی مهم است آنست که آموزش صحیح مصرف از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چگونه میتوان بهتریـن استفاده را از وی اس تی ها جهت انجام یک کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک موزیک انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی روش داده می شود
وی اس تی,دریافت وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانـلود vst

تمام ی عملیات ضروری برای میکس و مستر آهنگ با وی اس تی به موازات نیز در 3 پروگرام اف ال استودیو کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم زیبا آموزش ی حاوی 123 فیلـم به زبان فارسی به همراه کتاب روش فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه روش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی پروژه میکس مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلـم آموزش ی حاوی 123 فیلـم فارسی به همراه کتاب روش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در پروگرام میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
فرد دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی صوت میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های اصلاح استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
جهت تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی و تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ موزیک ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موزیک ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس موسیقی ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موسیقی ساخـته شده داریم و قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده و تا آخرین
وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك و بزرگ عملیات میكس و مستر موزیک را به شما با استفاده از وی اس تی روش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس و مستر یك موسیقی را
انجام دهید یك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی روش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده و تكمیل كننده آنها است.
بناجهت ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید و در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه برای افرادی مفید است كه
اصول تكنیكها راههای علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
می خواهند آموخته های خود را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت اینكه تمام مراحل عملیات گوناگون میكس و مسترموزیک را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه پروگرام گوناگون
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع پروگرام ای كه استفاده می كنند می توانند از مطالب
آموزش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس مسترینگ موسیقی موضوعی است كه تمام موزیک سازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس و مسترینگ موزیک در حال حاضر چهار مجموعه آموزش ی با اسامی
زیر بیان کرد ه ام:
جعبه آموزش میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه روش میكس حرفه ای آهنگ با وی اس تی پلاگین
جعبه روش مسترینگ موسیقی با وی اس تی های
جعبه روش ركورد میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانلود آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از آهنگ سازان و خوانندگان
درمورد اهمیت و نقش و میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس و مستر
یك آهنگ چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك آهنگ دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات انرژی و هزینه
هایی كه برای آن صرف شده به یك كار مبوسیله نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس و مستر بهتر می تواند یك موسیقی معمولی و متوسط را
به یك كار متمایز تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در راهنمای های
این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش اهمیت و تاثیر گذاری
عملیات میكس و مستر در تولید عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها و تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر آهنگ استفاده می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد آموزش
دهم.به یاری این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی رایج عملیات میكس مستر یك موسیقی را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موسیقی
طی ارتباط های دوست ها و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه راهنمای ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر موسیقی را بروش
كاملا كاربردی با استفاده از پلاگینها و وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
بررسی کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه یا در استودیو استفاده
نمایید. بنابرای ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را بررسی و
مصرف نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موسیقی ساخـته شده با كیفیت معمولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می كنیم به کمک دانش
و تجربه این موزیک را در وهله میكس و مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول برای ارایه عموم برسانیم.
جهت تهیه این مجموعه به سورس یك موزیک نیاز داشتم كه نیز خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موسیقی هایشان را برای میكس مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
استفاده از سورس موسیقی دیگـران را نیز نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان و یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم جهت تهیه این مجموعه یك موسیقی كامل را بسازم.آهنگ ی كه همه
عناصر سری های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این آهنگ را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم اما اگر چه خواننده نیستم.اما با اینروش می توانم
یک پروژه میکس و مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت ركورد یك كار كاملا عادی معمولی بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. ولی در این مجموعه می بینید كه چگونه به كمك
عملیات ترفندهای میكس مستر همین كار معم اما را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ برای شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.
جهت استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در برنامـه مورد نظرتان باز كنید یا
حتی چنانچه خودتان آهنگ تهیه و تولید شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
تان باز كرده تمام عملیاتی را كه در فیلمهای روش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بیدار آماده می كند ولی جهت انجام كار ضروری است گوشها دستها و انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزش ی
این مجموعه به شما کمک می كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتانی با
مهارت برای كار میكس مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic